Tyndpuds

Der bruges mange betegnelser for selvnivellerende tyndpuds. Tyndpuds er en fællesbetegnelse for mørtel, der påføres i millimeter tykke lag. Tyndpuds er meget velegnet ved krav om hurtig arbejdsgang i nybyggeri eller renovering af gamle bygninger. Endelig bruges i flæng betegnelserne gulvspartel, cementbaseret afretning, betonopretning, selvnivellerende spartelmasse, flydespartel og flydegulve.

Valg af gulvspartel afhænger dels af krav til gulvets funktionelle egenskaber som f.eks. slid- og trækstyrke, belægningstype, underlagets egenskaber samt omgivelsernes temperatur og fugt mm.

Vil du høre mere om vores løsninger?

Udvalgte kundecases

Classic Car House

Scandic Spectrum

WSP Danmark

Kalvebod Brygge

Axel Towers

PharmA Science

KUA2

Kua3

Dokk1

Metalskolen

DTU Biosustain

Margretheholmen

Bastionen

Ørestad skole

Green hills

Sankt Kjelds Gård

Køge Sygehus