EDB gulve

Flere fleksible gulvflader
Et kabelføringsgulv skjuler ledninger og kabler under gulvet, så der skabes fri bevægelighed og fleksibilitet i rummet. Det er en stærk og stabil gulvløsning, som skaber orden og sparer plads, og som er velegnet til såvel renovering som nybyggeri.

Fleksibilitet der når nye højder
Traditionelle hævede edb-gulve er et særdeles teknisk krævende produktområde, det kræver stor erfaring at håndtere. Et hævet edb-gulv udskiller sig primært fra et kabelføringsgulv ved at kunne indstilles i varierende højder fordelt over den samlede gulvflade. Niveauforskelle eller skrånende overflader er derfor ingen hindring for montering af et hævet edb-gulv.

Vil du høre mere om vores løsninger?

Udvalgte kundecases

Scandic Spectrum

WSP Danmark

Kalvebod Brygge

Axel Towers

PharmA Science

KUA2

Kua3

Dook1

Metalskolen

DTU Biosustain

Margretheholmen

Bastionen

Ørestad skole